• 12
    Shares

Jak firma hostingowa home ‘oszukuje’ swoich klientów

Krótki adres: https://wp.me/p9HR8C-3Um

Jak firma hostingowa home 'oszukuje' swoich klientów

Jak firma hostingowa home ‘oszukuje’ swoich klientów

Czy to prawda, że firma hostingowaHomedopuszcza się “oszustw”* i jeśli tak to w jaki sposób to robi ?

Poznajcie moją opowieść – dzień 26/11/2018 – początek

Wybierzmy sobie usługę o nazwie homeSSL Start, czyli certyfikat SSL i prześledźmy proces jej zakupu.

Jak firma hostingowa home 'oszukuje' swoich klientów

Jak widzicie wartość usługi to 147,60 pln brutto oraz rabat -92% co daje Nam finalnie kwotę 12,18 pln brutto do zapłaty.

Jak firma hostingowa home 'oszukuje' swoich klientów

Dodamy do koszyka dwie takie usługi, co powiększy kwotę do zapłaty do wartości 24,35 pln brutto.

Jak firma hostingowa home 'oszukuje' swoich klientów

Przechodzimy teraz do kasy, gdzie zostaje Nam przedstawione podsumowanie zamówienia. Kwota do zapłaty to nadal 24,35 pln brutto.

Jak widzicie skorzystam z opcji opłaty PayU – szybki przelew jednorazowy oraz po zaakceptowaniu wszystkich zgód wcisnę przycisk Zamawiam i płacę

Jak firma hostingowa home 'oszukuje' swoich klientów

Zostaniemy przeniesieni na kolejny ekran wyboru kolejnych szczegółów płatności, na którym kwota zostaje powiększona do wartości 159,78 pln brutto i jeśli to przeoczycie, tak jak stało się w moim przypadku, w tym momencie zostaniecie “oszukani” ponieważ zdecydowaliście, że zamawiacie i opłacacie usługi z wcześniejszego ekranu. JA SIĘ ROZPĘDZIŁEM I POTWIERDZIŁEM TRANSAKCJE PŁATNOŚCI PAMIĘTAJĄC JESZCZE WCZEŚNIEJSZY EKRAN. TAK WIĘC JEDNO PODSUMOWANIE NIE RÓWNA SIĘ DRUGIEMU, A POMIĘDZY TYMI EKRANAMI NIE MA ŻADNYCH INFORMACJI DLACZEGO TAKA RÓŻNICA W KWOTACH – BRAK SZANS, ABY DOMYŚLEĆ SIĘ SKĄD WZIĘŁO SIĘ DODATKOWE 134,43 pln (oczywiście teraz już wiem, że doszła pełna wartość usługi = 147,60 pln brutto, ale nie zamawiałem takiej usługi)

Jak firma hostingowa home 'oszukuje' swoich klientów

Otrzymacie oczywiście “fakturę” (choć to chyba dokument płatności za zamówienie), która wskazywać będzie na to, że jedna usługa kosztowała Was 9,90 pln netto, czyli zgodnie z zamówieniem, a druga 120 pln netto zgodnie z nie wiadomo jakimi regułami (choć zakładam, że to usługa po pełnej cenie, na którą się nie godziłem – tak wiem regulamin – ale jednak nie wyraziłem świadomej zgody co do zmiany prezentowanej w formatce podsumowującej zamówienie).

Jak firma hostingowa home 'oszukuje' swoich klientów

Kontakt z firmą hostingową


No dobrze oczywiście opisałem szczegółowo swój niepokój firmie Home. Czego możecie się spodziewać po pracowniku Działu Obsługi Klienta Home?

Jak firma hostingowa home 'oszukuje' swoich klientów

Nadmienię tylko, iż kilka miesięcy temu dostałem już promocyjny certyfikat SSL w prezencie od Home i nikt nie informował mnie, że drugiego nie dostanę w tej cenie. Ponadto skąd podczas tej transakcji jeden certyfikat za 9,90 pln netto. a drugi za 120 pln netto. Oba nie powinny podlegać promocji!!! Czy system działa sprawnie?

Ale przeanalizujmy odpowiedź przedstawiciela firmy w odniesieniu do wyrażonych zgód.


I tutaj na początku OSTRZEŻENIE !!!: bezzasadnie odbiera się Nam prawa do odstąpienia od umowy – zwróćcie uwagę na to: “żądam wykonania Usługi przed upływem terminu przewidzianego do odstąpienia od umowy” – dlaczego? przecież firma certyfikująca rozpocznie działania po zainstalowaniu przez nas certyfikatu, a póki co jest to wyłącznie zamówienie tej usługi u pośrednika (kolejny wiersz w ich bazie danych oczekujący na wyzwalacz).

Jak firma hostingowa home 'oszukuje' swoich klientów

Jak firma hostingowa home 'oszukuje' swoich klientów

Poniżej macie rozwiązanie problemu w Ich regulaminach, gdy jednak wcisnęliście przycisk Zamawiam i płacę i zauważyliście, że kwota w trakcie realizacji płatności nagle się zmieniła bez Waszej zgody. 

Regulamin sieci Home


1. Postanowienia ogólne.

6. Do zawarcia Umowy dochodzi w momencie potwierdzenia przez Home przyjęcia zamówienia na Usługę Home. Potwierdzenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym stanowi komunikat przesłany pocztą elektroniczną, zawierający elementy Umowy wybrane przez Klienta lub związane z daną Usługą Home, a w szczególności wskazanie wybranej Usługi Home, jej parametrów oraz wysokości opłaty należnej z tytułu świadczenia Usługi Home.
Do potwierdzenia w przypadku Klienta będącego Konsumentem dołączony jest Regulamin oraz Specyfikacja Usługi oraz wszystkie wzorce umowne obowiązujące w ramach wybranej przez Klienta Usługi Home, które zostały uprzednio udostępnione i zaakceptowane przez Klienta będącego Konsumentem.

3. Opłaty.

23. Jeśli Klient nie uiści opłaty w terminie wskazanym w podsumowaniu warunków zamówienia oraz potwierdzeniu zamówienia, Umowa wygasa.

No cóż ja dostałem taką wiadomość.

oraz taką

Jak firma hostingowa home 'oszukuje' swoich klientów

Abstrahując: “Aby dokończyć zamówienie certyfikatu homeSSL Start, podaj nazwę domeny, którą chcesz chronić. Aby to zrobić, przejdź do Panelu Klienta home.pl i wejdź w menu usługi SSL. Następnie wypełnij formularz aktywacji certyfikatu.” Wg. tego emaila wygląda na to, że skoro tego nie zrobiłem to zamówienie nie zostało wiążąco złożone?  Ja wiem to wszystko gra słów, ale skoro przedmiotowa firma zachęca mnie do zapoznania się z regulaminami to właśnie do tego emaila odsyła mnie regulamin. A skoro przyszedł email, który nakazuje mi dokończyć zamówienie to jak mam rozumieć treść punktu 6 postanowień ogólnych?

Regulamin promocji: „Certyfikaty SSL”


§ 5 Uczestnicy promocji

1. Warunkiem koniecznym do skorzystania z promocji jest, aby Podmiot w trakcie trwania promocji:

a. dokonał rejestracji Usługi Promocji u Organizatora, oraz
b. zaakceptował Regulamin, oraz
c. zaakceptował Regulamin Organizatora, oraz
d. zaakceptował Regulaminy Usługi Promocji, oraz
e. spełnił pozostałe warunki określone regulaminami wskazanymi w lit. b-d powyżej, oraz
f. uiścił w całości opłaty należne z tytułu rejestracji Usługi Promocji u Organizatora, oraz

2. Z warunków promocji nie mogą korzystać Podmioty, które nie dokonały płatności za Usługi lub opóźniły się z płatnością za Usługi, albo dotychczas zawarte z Organizatorem umowy wykonywały w sposób nienależyty chyba, że Organizator postanowi inaczej.

Pamiętajcie, że zamówiliście dwie promocyjne usługi, w tym jedna okazał się nią nie być. Hmm więc, czy jednak da się zerwać umowę, gdy nie dokonano opłat? I nie ma to wpływu na zobowiązania firmy pośredniczącej w stosunku do firmy certyfikującej?

 

ANALIZA WIADOMOŚCI OD FIRMY Home


cytat 1: “w cenie promocyjnej można zakupić wyłącznie jedną usługę danego typu”

Regulamin promocji: „Certyfikaty SSL”


§6 Opis promocji

2. Każdy Uczestnik promocji uprawniony jest do rejestracji u Organizatora na warunkach promocji opisanych w pkt 1 powyżej, wyłącznie jednej Usługi Promocji danego Typu ( Uczestnik promocji może zatem na warunkach promocji zarejestrować np. jeden homeSSL Start oraz jeden homeSSL Start Wildcard. Nie może zaś zarejestrować na warunkach promocji np. dwóch homeSSL Start Wildcard).
3. Świadczenie otrzymane przez Uczestnika promocji w ramach promocji nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny, inne usługi, inne Usługi bądź świadczenia.

Zgadza się jest taki zapis w regulaminie. Szkoda tylko, że nie miał odzwierciedlenia w formatce podsumowującej zamówienie. Ale zgadzam się jeden certyfikat kosztowa wg. cen promocyjnych choć zamawiałem dwa i system powinien poinformować mnie, że cena drugiego jest inna. Myślicie, że to błędy programistów? Ja myślę, że jednak celowe działanie systemu.

cytat 2: “W związku z powyższym system podczas weryfikacji zamówienia zmienił cenę dla drugiej usługi tego samego rodzaju.”

Skoro zaakceptowałem wartość zamówienia do zapłaty w kwocie 24,35 pln brutto to system nie może zmieniać sobie dowolnie ceny na cenę, której nie zaakceptowałem i w tym momencie wystawiać “faktury” na zupełnie inną kwotę. A gdyby nawet, bo tak napisano w regulaminie, to muszę mieć możliwość podjęcia dalszych decyzji ponieważ cały czas prezentowana była mi kwota 24,35 pln brutto.

cytat 3: “W przypadku certyfkatów SSL – jest to usługa dostarczana przez podmiot trzeci. Zgodnie z zaakceptowanym regulaminem zwrot środków nie jest możliwy .”

A co to za tekst?

W tym przypadku zobaczmy co na to regulamin?

Regulamin Usługi Certyfikat SSL


Tak na wstępnie definicja » E-mail weryfikacyjny

13. Certyfikaty SSL
81. Definicje.
Pojęcia użyte w niniejszym pkt oznaczają:

(h) E-mail weryfikacyjny – email, na który Jednostka certyfikująca przekazuje Klientowi wiadomości dotyczące procedury uzyskania licencji uprawniającej do korzystania z Certyfikatów SSL, w formie admin@Nazwa_certyfikowanej domeny (np. admin@mojadomena.pl gdy Nazwa certyfikowanej domeny brzmi: “mojadomena.pl”).

Wygląda tak i otrzymuje się go dopiero po zainstalowaniu (oczywiście wcześniej wypełnieniu arkusza aktywacyjnego) certyfikatu SSL przy domenie.

Oto formatka po wypełnieniu arkusza aktywacyjnego i przed instalacją.

Jak firma hostingowa home 'oszukuje' swoich klientów

Jest to pierwsza wiadomość od firmy certyfikującej po wypełnieniu arkusza aktywacyjnego

Jak firma hostingowa home 'oszukuje' swoich klientów

92. Warunkami koniecznymi do uzyskania Certyfikatu SSL za pośrednictwem Home jest wykonanie następujących czynności:

(h) wskazanie Nazwy certyfikowanej domeny, pod którą dostępna jest aktywna strona internetowa wyrażenie zgody na weryfikację tego faktu przez Jednostkę Certyfikującą w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacjiod Home potwierdzającej uiszczenie Ceny z tytułu Usługi Certyfikat SSL, oraz …

Tak więc skoro nie zainstalowałem (a wcześniej wypełniłem arkusz aktywacyjny) certyfikatu, a co za tym idzie nie wskazałem tejże nazwy domeny, to nie spełniam koniecznych warunków.

94. Klient otrzymuje Certyfikat SSL w trybie wiadomości e-mail przesłanej na E-mail weryfikacyjny i z chwilą otrzymania, pomiędzy Klientem a Jednostką certyfikującą dochodzi do zawarcia umowy w przedmiocie licencji uprawniającej do korzystania z Certyfikatu SSL.

Ale skoro nie zainstalowałem (a wcześniej wypełniłem formularza aktywacyjnego) certyfikatu to nie otrzymam wyżej przedstawionego emaila weryfikacyjnego. Tak więc nie dochodzi do zawarcia umowy “z podmiotem trzecim” w przedmiocie licencji uprawniającej do korzystania z Certyfikatu SSL

A skoro nie dochodzi do zawarcia umowy to moimi pieniędzmi dysponuje firma pośrednicząca w tym przypadku Home, która za razem nie realizuje swoich zobowiązań.

97. W przypadku, gdy nie dojdzie do zawarcia umowy opisanej w punkcie 94 powyżej, w skutek okoliczności zależnych wyłącznie od Klienta, w tym niespełnienia warunków wskazanych w punkcie 92 powyżej, Klient nie jest uprawniony do żądania zwrotu Ceny z tytułu Usługi Certyfikat SSL.

Ale abstrahując zwróćcie uwagę na to, że tytułem umowy z firmą certyfikującą jest certyfikat SSL, a umowy z firmą Home usługa certyfikat SSLczyli dokładnie co? Pośrednictwo?

Jak widzicie i z tym prawnicy firmy home sobie poradzili. Ale czy to jest uczciwe podejście do klienta? Czysty zysk

Jednak biorąc po uwagę, że w opisanym przypadku doszło do złożenia zamówienia na kwotę 24,35 pln oraz do pobrania nieuprawnionej zapłaty, na którą świadomie nie wyraziłem zgody, na kwotę 159,78 pln to jak można nazwać całą tą sprawę? Ja ją nazwę tak:

NIEUCZCIWE PRAKTYKI FIRMY Home

“OSZUSTWO”* lub “MANIPULACJA”*

Z WYKORZYSTANIEM ALGORYTMÓW SYSTEMU TRANSAKCYJNEGO

*sprawa zostanie zgłoszona właściwym organom dla tego póki co w cudzysłowie

Firma Home zapewne ma dobrych prawników i programistów tylko zapodział się malutki ekran z pytaniem czy zgadzam się na nowe kwoty do zapłaty*tak jest gdzieś w regulaminie, że tylko jeden za darmo.

Do chwili obecnej dostałem tylko prezentowaną odpowiedź od przedstawiciela firmy Home.

Na tym zakończę i tak jak napisałem już zgłaszam podejrzenie popełnia przestępstwa i nieuczciwych praktyk gdzie się da. A i wydam jeszcze trochę kasy na reklamę tego artykułu, aby ktoś nie popełnił mojego błędu. Natomiast ten artykuł potraktujcie jako tenże brakujący malutki ekran

Zarazem nie twierdzę, że usługi firmy Home są złej jakości.

Szczególnie, że w kilku artykułach polecałem niektóre.

 

Natomiast stwierdzam,

że zostałem poprzez manipulacje przepisami i działaniem systemu oszukany podczas ich rejestracji.

 

I jeszcze podziękowania dla przedmiotowej firmy dzięki, której w serwisie powstanie nowy dział OSTRZEŻENIA (czyli firmy stosujące nieuczciwe praktyki) oraz ten artykuł posłuży do zaprezentowania serwisów takich jak AdWord, Ads, Facebook – menadżer reklam …

Niezadowolony klient

Uzupełnienie


29/11/2018

Dziś otrzymałem drugą wiadomość od firmy home i wszystko jasne. Zaakceptowałem regulamin i cała reszta opisanego problemu nie jest dla firmy ważna. Brawo Pani Kamilo.

Jak firma hostingowa home 'oszukuje' swoich klientów

 

ANALIZA WIADOMOŚCI OD FIRMY Home


No tak tylko czy przedsiębiorca wykonał w pełni usługę?


 

29/11/2018

Otrzymałem kolejną wiadomość.

Cierpliwość to moje czwarte imię.

 

 

 

Dodam tylko, że pozwoliłem sobie powiadomić na razie:

UOKIK - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Ponieważ tu już nie chodzi tylko o przepisy, a o stosowanie nieuczciwych praktyk w procesie rejestracji usługi.

 

 

 

Zakładam, że spotka mnie to przy każdej usłudze, która jest promocyjna tylko jedna z danego typu. Ale może się mylę?

Jak firma hostingowa home 'oszukuje' swoich klientów

 

 

05/12/2018


Informacje uzupełniające

 

Jak widzicie minęło już trochę czasu, a i cierpliwość już na granicy. Chciałoby się zadać pytanie czy przedstawiciele firmy home zaglądali tutaj?

Ale to w końcu serwis, w którym opisujemy narzędzia. Więc czemu by ich nie wykorzystać.

 

Google Analytics: czy byli – ano byli kilkukrotnie – jednak myślę, że to tylko help desk – konsultanci obsługa klienta, którzy zapewne nie wiedzieli co z tym zrobić

Jak firma hostingowa home 'oszukuje' swoich klientów

Jak firma hostingowa home 'oszukuje' swoich klientów

 

Wtyczka Wordfence: natomiast tutaj mamy już programistę – dlaczego? ano JIRA to też pewien rodzaj help desku, ale wykonuje się tam zlecenia programistyczne – no chyba, że przedmiotowa firma używa tego systemu do czego innego. Swoją drogą ciekawe jakie to zlecenie, jaki ma priorytet i ile ma czasu?

Wygląda na to, że jakiś programista dostał robotę – ale żeby była jasność w sprawie wykonałem materiał wideo przedstawiający opisany proces więc mam nadzieje, że firma home przedstawi swoje stanowisko w tej sprawie.

Jak firma hostingowa home 'oszukuje' swoich klientów

 

Ale to nie wszystko. Jak pisałem informacje przekazałem również do UOKIK i oczywiście autoresponder przesłał mi standardowo przygotowanego emaila. Czy zainteresują się sprawą? Zobaczymy

Jak firma hostingowa home 'oszukuje' swoich klientów

 

Ponadto zarejestrowałem się na forum firmy Home. Jest tam rejestracja dwuetapowa. Po pierwsze weryfikacja emaila – udało się. Po drugie weryfikacja administratora – upss jako nazwę użytkownika podałem noMOREsecrets oraz przy rejestracji email – myślicie, że zostałem pozytywnie zweryfikowany? 😀😀😀

Jak firma hostingowa home 'oszukuje' swoich klientów

Email potwierdziłem. a więc zakończyłem rejestracje

 

Ale skoro czytamy regulaminy na prośbę konsultantów firmy lub ich gotowych szablonów odpowiedzi to:

 

Regulamin forum sieci home.pl

2. Postanowienia ogólne.

4. Warunkiem koniecznym do zakończenia Rejestracji jest dokonanie potwierdzenia adresu email podanego przez Użytkownika podczas Rejestracji poprzez kliknięcie w link przesłany w wiadomości email wysłanej przez Operatora na adres email podany podczas Rejestracji, a także pozytywna weryfikacja/aktywacja przez Operatora.

 

Hmm jak treść otrzymanego emaila ma się do regulaminu. Więc czy rejestracja jest zakończona czy też nie.

 

Swoją drogą ciekawe na czym polega pozytywna weryfikacja?

A co ciekawe wyraziłem zgodę na przetwarzanie danych osobowych w ramach tej umowy-usługi. Podczas procesu rejestracji wskazałem, że mam usługi w przedmiotowej firmie. Firma wie kim jestem i ma bardzo dużo moich danych. Czy może je wykorzystywać na podstawie dodatkowego regulaminu dla forum?

Tak więc czekam na email od administratora, który albo zweryfikuje sprawę pozytywnie albo negatywnie –  nieistotne – ważny będzie powód odmowy oraz dalszy los moich danych w ramach kolejnego regulaminu.

 

07/12/2018


Informacje uzupełniające

 

Wygląda na to, że jednak zaistniał problem w funkcjonowaniu systemu. Otrzymałem dziś “stanowisko firmy home” w tej sprawie.

Jak firma hostingowa home 'oszukuje' swoich klientów

Zakładam, że programiści poprawili błędy, ale sprawdzać tego nie zamierzam.

 

Aby nie być nadto złośliwy powiem tylko tak Dział obsługi klienta powinien rzadziej korzystać z ctrl-C » ctrl-V. Natomiast problemy w działaniu systemu częściej konsultować z kolegami programistami, który pozdrawiam.

 

Sprawa jest dla mnie zamknięta.

Jak firma hostingowa home 'oszukuje' swoich klientów

Czy problemy zostały rozwiązane tego pewnie się nie dowiem.

Dla firmy home jestem tylko kolejnym klientem, którego sprawę w ramach reklamacji zakończono.

Co z opisanymi elementami opisanej układanki się stanie może zobaczymy w zmianach regulaminów lub formatek.

W każdym bądź razie pozytywne ‘załatwienie’ reklamacji od jednego z klientów nie rozwiązuje w całości problemu.

 

A Wy moi drodzy czytajcie uważnie regulaminy i nie klikajcie automatycznie w kolejne przyciski tak jak ja to zrobiłem.

Facebook Comments