Mini Kurs

Wprowadzenie do WordPressa dla opornych » część 13

Posted on
Wprowadzenie do WordPressa dla opornych » część 13

Krótki adres: https://wp.me/p9HR8C-3u3   Ustawienia Różne opcje ustawień służą do konfigurowania witryny WordPress. Zwykle po skonfigurowaniu witryny nie ma powodu, aby zmieniać którekolwiek z tych ustawień. Te opcje zostaną użyte raczej na początku. Możesz dowiedzieć się więcej informacji na temat konfiguracji witryny w .   Ogólne Te ogólne ustawienia pozwalają skonfigurować […]

Mini Kurs

Wprowadzenie do WordPressa dla opornych » część 11

Posted on
Wprowadzenie do WordPressa dla opornych » część 11

Ten ekran zawiera listę wszystkich istniejących użytkowników Twojej witryny. Użytkownicy z rolami innymi niż Administrator zobaczą mniej opcji po zalogowaniu. W zależności od roli możesz także dodawać nowych użytkowników, a także zarządzać ich rolami.

U góry ekranu znajdują się linki umożliwiające filtrowanie listy użytkowników na podstawie ról użytkownika. Liczba w nawiasie informuje, ile istnieje dla danego typu.

Mini Kurs

Wprowadzenie do WordPressa dla opornych » część 10

Posted on
Wprowadzenie do WordPressa dla opornych » część 10

Opcja menu Nagłówek będzie dostępna tylko, jeśli bieżący motyw korzysta z tej opcji. Pozwala wybrać obraz (lub wideo jeśli Twój motyw go obsługuje) do wyświetlania w obszarze nagłówka witryny. Kliknięcie opcji menu Nagłówek przeniesie Cię do panelu Nagłówek w menu Personalizuj. W domyślnej kompozycji Twenty Seventeen panel Personalizuj nosi nazwę Nagłówek mediów, ponieważ obsługuje zarówno obrazy, jak i wideo. W innych motywach może być nazywany Obrazkiem nagłówka, jeśli motyw nie obsługuje nagłówków wideo […]

Mini Kurs

Wprowadzenie do WordPressa dla opornych » część 8

Posted on
Wprowadzenie do WordPressa dla opornych » część 8

Pozycja Wygląd umożliwia zmianę wyglądu i zachowywania się witryny.

W zależności od motywu, na którym działa Twoja witryna, może się okazać, że nie masz wszystkich wymienionych tutaj opcji menu lub możesz mieć kilka różnych opcji. Powodem tego jest to, że kilka opcji w sekcji Wygląd jest opartych na motywach. Na przykład domyślny motyw Twenty Seventeen umożliwia dostosowanie opcji wyświetlania kompozycji. Nie wszystkie motywy będą miały te opcje, lub jeśli tak się stanie, mogą znajdować się pod zupełnie innym menu. Ja póki co przedstawię standardowy motyw zaszyty w nowej instalacji wordpressa.

Mini Kurs

Wprowadzenie do WordPressa dla opornych » część 5

Posted on
Wprowadzenie do Wordpressa dla opornych » część 5

Kategorie
Możesz używać kategorii do definiowania sekcji witryny i powiązanych z nią wpisów. Domyślna kategoria to Bez kategorii, ale można to łatwo zmienić w Ustawieniach. Stron nie można powiązać z kategoriami. Możesz powiązać Kategorie tylko ze Stronami.

Istnieją dwa sposoby dodawania kategorii. Można je dodawać podczas dodawania lub edytowania swojego wpisu lub można je dodawać za pomocą opcji menu Kategorie. Dodanie kategorii podczas edytowania wpisu spowoduje automatyczne przypisanie tych kategorii do Twojego posta. Dodanie kategorii za pomocą opcji menu Kategorie spowoduje dodanie ich do listy dostępnych kategorii […]