• 7
    Shares

Wprowadzenie do WordPressa dla opornych » część 9

Krótki adres: https://wp.me/p9HR8C-3nT

Wprowadzenie do WordPressa dla opornych » część 9

Wprowadzenie do WordPressa dla opornych » część 9

 

Aktualizacja menu


Jeśli Twój motyw obsługuje niestandardowe menu, możesz wprowadzić do nich zmiany z opcji menu . Menu mogą zawierać łącza do stron, postów, kategorii, niestandardowych łączy lub innych typów zawartości.

 

Dodawanie nowego menu


W zależności od używanego bieżącego motywu witryna może korzystać z więcej niż jednego menu nawigacyjnego. Czasami możesz mieć wiele menu w nagłówku strony, innym razem możesz mieć menu na pasku bocznym lub stopce witryny.

Aby dodać nowe menu, umieść kursor nad opcją Wygląd menu w menu nawigacyjnym po lewej stronie, a następnie w menu rozwijanym kliknij link Menu . Możesz również kliknąć opcję menu Wygląd , a następnie kliknąć znajdujący się poniżej link Menu .

Wprowadzenie do WordPressa dla opornych » część 9

Na wyświetlonym ekranie kliknij link Utwórz nowe menu . Zostanie wyświetlony ekran podobny do poniższego. Wprowadź nazwę dla nowego menu w polu wprowadzania Nazwa menu . Kliknij przycisk Utwórz menu , aby utworzyć nowe menu.

Wprowadzenie do WordPressa dla opornych » część 9

 

Edytowanie istniejącego elementu menu


Aby wyjaśnić nieco bardziej ten temat posłużę się przykładem z innej witryny posiadającej już zbudowane menu.

Twoja aktualna lista pozycji menu znajduje się w prawej kolumnie na ekranie menu. Jeśli w Twojej witrynie znajduje się wiele menu, na górze strony pojawi się lista rozwijana, dzięki której możesz wybrać menu, które chcesz edytować. Zostaną wyświetlone pozycje menu dla wybranego menu.

Wprowadzenie do WordPressa dla opornych » część 9

 

Pozycje w tej prawej kolumnie na stronie Menu będą pasować do pozycji menu, które pojawiają się w Twojej witrynie.

Wprowadzenie do WordPressa dla opornych » część 9

Wprowadzenie do WordPressa dla opornych » część 9

Kliknięcie strzałki w dół obok nazwy każdej pozycji menu spowoduje wyświetlenie panelu opcji dla tego konkretnego elementu menu.

Wprowadzenie do WordPressa dla opornych » część 9

W tym panelu opcji istnieje kilka elementów, które można aktualizować. Możesz wyświetlić lub ukryć dodatkowe pola, takie jak Cel odnośnika, Klasy CSS , Relacje (XFN) lub Opis, używając karty Opcje ekranu w prawym górnym rogu ekranu.

Wprowadzenie do WordPressa dla opornych » część 9

W efekcie otrzymamy więcej możliwości.

Wprowadzenie do WordPressa dla opornych » część 9

  • Adres URL – wyświetlany tylko w przypadku linków niestandardowych i będzie zawierał adres URL do nawigacji po kliknięciu tego elementu menu
  • Etykieta nawigacji – jest to etykieta, która będzie wyświetlana w rzeczywistym menu w witrynie
  • Atrybut Tytułu – Jest to etykieta, która pojawia się, gdy kursor myszy unosi się nad pozycją menu
  • Otwórz odnośnik w nowym oknie / karcie – (Domyślnie ukryty) Możesz ustawić pozycję menu do otwarcia w tym samym oknie lub karcie (która jest domyślna) lub w nowym oknie lub karcie. Ta opcja jest widoczna po zaznaczeniu opcji Link docelowy w panelu Opcje ekranu
  • Klasy CSS – (domyślnie ukryte) Opcjonalne klasy CSS do dodania do tego elementu menu. Ta opcja jest widoczna po zaznaczeniu opcji Klasy CSS na panelu Opcje ekranu
  • Relacje (XFN) – (Domyślnie ukryty) Umożliwia generowanie atrybutów XFN, dzięki czemu możesz pokazać, w jaki sposób jesteś powiązany z autorami / właścicielami witryny, z którą łączysz się. Ta opcja jest widoczna po zaznaczeniu opcji Relacje (XFN) na panelu Opcje ekranu
  • Opis – (domyślnie ukryty) Opis łącza. To może, ale nie musi się pojawiać, w zależności od tematu. Ta opcja jest widoczna po zaznaczeniu opcji Opis na panelu Opcje ekranu

Każdy element menu można przenieść do nowej lokalizacji w hierarchii menu, używając linków poniżej pola wprowadzania Atrybut Tytułu lub klikając obszar tytułu pozycji menu i przeciągając menu do nowej lokalizacji. Jeśli zdecydujesz się przeciągnąć i upuść elementy menu, kursor zmieni się w strzałkę o czterech spiczastych wskazach, gdy najedziesz kursorem na właściwy obszar.

Wprowadzenie do WordPressa dla opornych » część 9

Po aktualizacji elementów menu kliknij przycisk Zapisz menu u góry lub u dołu ekranu. Wprowadzenie do WordPressa dla opornych » część 9

 

Dodawanie nowego elementu menu


Domyślnie wyświetlane są tylko  Strony, Łącza niestandardowe i Kategorie. Jeśli chcesz dodawać wpisy, tagi lub postaty jako pozycje menu, po prostu użyj karty Opcje ekranu w prawym górnym rogu ekranu, aby również włączyć te panele.

Wprowadzenie do WordPressa dla opornych » część 9

Aby dodać nową stronę jako pozycję menu, zaznacz pola wyboru w panelu Strony obok każdej ze Stron, które chcesz dodać. Możesz wybrać jedną stronę na raz lub wiele. Po wybraniu stron kliknij przycisk Dodaj do menu .

Wprowadzenie do WordPressa dla opornych » część 9

Nowe pozycje menu zostaną dodane do dolnej części bieżącej listy pozycji menu. Nazwa pozycji menu będzie domyślnie nazwą strony. Aby to zmienić, kliknij strzałkę w dół obok nazwy pozycji menu, aby wyświetlić panel opcji, a następnie zaktualizuj etykietę nawigacji do preferowanej nazwy.

Wprowadzenie do WordPressa dla opornych » część 9

Po dokonaniu aktualizacji kliknij przycisk Zapisz menu u góry lub u dołu ekranu. Kroki, aby dodać post, post format, kategorię lub tag jako pozycję menu są dokładnie takie same jak dodanie strony.Wprowadzenie do WordPressa dla opornych » część 9

Wprowadzenie do WordPressa dla opornych » część 9

 

Aby zmienić kolejność wyświetlania opcji menu, po prostu umieść kursor nad obszarem tytułowym elementu menu, który chcesz przenieść. Kiedy kursor zmieni się w strzałkę o czterech punktach, kliknij i przeciągnij element menu do nowej lokalizacji. W zależności od konfiguracji menu w obrębie motywu można nawet utworzyć hierarchię wielopoziomową wymaganą dla menu rozwijanych. Po przeniesieniu elementów menu, nie zapomnij kliknąć przycisku Zapisz menu u góry lub u dołu ekranu, aby zapisać zmiany.

 

Dodanie elementu menu » Własne odnośniki


Użyj panelu Własne odnośniki , aby dodać niestandardowy link do menu, na przykład link do zewnętrznej witryny internetowej. Po prostu wpisz URL strony w polu URL i nazwę menu w polu Tekst odnośnika.

Wprowadzenie do WordPressa dla opornych » część 9

Po zakończeniu kliknij przycisk Dodaj do menu . Wykonaj te same czynności, które opisano wcześniej, aby dostosować kolejność pozycji menu i kliknij przycisk Zapisz menu u góry lub dołu ekranu, aby zapisać zmiany.

Wprowadzenie do WordPressa dla opornych » część 9

 

Usuwanie pozycji menu


Aby usunąć element menu, kliknij strzałkę w dół obok nazwy pozycji menu, aby wyświetlić panel opcji dla tego elementu, a następnie kliknij link Usuń . Po dokonaniu aktualizacji kliknij przycisk Zapisz menu u góry lub u dołu ekranu.

Wprowadzenie do WordPressa dla opornych » część 9

 

Zarządzanie lokalizacjami menu


Po utworzeniu menu musisz również poinformować WordPress, gdzie go użyć. Tutaj pojawia się karta Zarządzaj lokalizacjami na stronie Menu .

Po kliknięciu zakładki Zarządzaj lokalizacjami na stronie Menu , pojawi się strona podobna do poniższej, z listą różnych lokalizacji menu używanych w twoim Temacie. Możesz mieć jedną lokalizację menu lub możesz mieć wiele, w zależności od aktualnie używanego Motywu. Twoja lokalizacja menu nie musi być nazwana “Menu główne – Primary Menu”, jak pokazano poniżej. Ponownie, to będzie zależeć wyłącznie od twojego motywu.

Wprowadzenie do WordPressa dla opornych » część 9

WpForo Menu w tym przypadku to drugie menu ustawione dla forum.

Wprowadzenie do WordPressa dla opornych » część 9

Przy okazji zmienimy nieco język.

Wprowadzenie do WordPressa dla opornych » część 9

Przypisz istniejące menu, które utworzyłeś, do odpowiedniej lokalizacji, wybierając je z listy rozwijanej. Kliknij przycisk Zapisz zmiany , aby zapisać zmiany.

Możesz również utworzyć nowe menu i automatycznie przypisać je do lokalizacji, klikając link Użyj nowego menu .

Wprowadzenie do WordPressa dla opornych » część 9

Wprowadzenie do WordPressa dla opornych » część 9

 

Oczywiście tradycyjnie na forum znajdziecie dodatkowe informacje https://nomoresecrets.pl/community/wordpress/

Wprowadzenie do WordPressa dla opornych » część 8

Dla mojej córeczki Zuzi

oto Jej blog

Facebook Comments